برچسب - اپلیکیشن اپتیت

آیا دوره‌ی «سلام تابستون» اپتیت برای من مناسب است؟

فصل تابستان برای اکثر ما یادآور وقت آزاد بیشتر و فراغت از کار است. با شروع تابستان، خیلی از ما زمان بیشتری برای رسیدگی به فعالیت‌های روزانه‌ی خود داریم. تا پیش از همه‌گیری ویروس کووید-۱۹، شروع تابستان برای همه نویدبخش...