برچسب - رماتیسم مفصلی

سارکوپنی به معنی کاهش توده عضلانی هست

سارکوپنی به معنی کاهش توده عضلانی هست که معمولا با افزایش سن رخ میده. بعد از ۵۰ سالگی بصورت میانگین، هر سال ۳٪ از قدرت عضلانی از دست میره و به ازای هر دهه افزایش سن ۱۰٪ از حجم عضلانی کاهش پیدا میکنه. که این عوامل موجب...