برچسب - عدم-تمرکز

در مواجه با غول بزرگ استرس چه کنیم؟

امروزه چه بخواهیم چه نخواهیم، استرس بخشی از زندگی روزمره ی ماست. مهم این است که بدانید چگونه استرس خود را تسکین دهید، تا به سلامت روان شما آسیب نرساند. اما به تعبیری تجربه ی استرس همیشه هم بد نیست. استرس در تمام ادوار...